Nadbiskup Đ.Hranić U Obraćanju Intelektualcima, Vikarijat Osijek,15.11.19.

Datum objave: 19. studenoga 2019.

Nadbiskup Đ.Hranić U Obraćanju Intelektualcima, Vikarijat Osijek,15.11.19.