Nadbiskup Đ.Hranić I Dr.sc. R.Pšihistal Na Kraju Predstavljanja Monografije,Vikarijat Osijek,15.11.19.

Datum objave: 19. studenoga 2019.

Nadbiskup Đ.Hranić I Dr.sc. R.Pšihistal Na Kraju Predstavljanja Monografije,Vikarijat Osijek,15.11.19.