Misu Je Predvodio Vl. Vladimir Sedlak,Osijek,28.8.20.

Datum objave: 31. kolovoza 2020.

Misu Je Predvodio Vl. Vladimir Sedlak,Osijek,28.8.20.