Korizma: pripadati Bogu

Datum objave: 10. ožujka 2019. Kolumne

“Spomeni se, čovječe, da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti.”

Tim smo riječima započeli korizmu. Ona nas podsjeća da smo prahoviti, zemaljski,  krhki, prolazni i smrtni. No, to je samo jedna dimenzija. Puno važnija je druga, a ta je da upravo zbog prahovitosti, zemaljskosti, krhkosti i smrtnosti ne pripadamo sebi. Da, ne pripadamo sebi, nego Bogu. Korizma nas tako poziva da počnemo što manje pripadati sebi, a što više Bogu. A tko više pripada Bogu, taj tek istinski pripada i sebi.

Zato, posti i ne pripadaj sebi. Čini djela milosrđa i ne pripadaj sebi. Moli i ne pripadaj sebi. U svemu tomu pripadaj uvijek Bogu.

https://www.youtube.com/watch?v=5pdTsTHWYFw

Blagoslovljena korizma.

Ivica Raguž