Krist Kralj i slavlje “Prijenosa”

Datum objave: 25. studenoga 2018. Kolumne

“On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje.”

Danas slavimo “prijenos” iz kraljevstava ovoga svijeta, kraljevstava tmina, koje žele zavladati našim duhom i našim tijelom. Da, posebice našim tijelom. Žele ga učiniti svojim, podrediti ga svojim vizijama učinkovitosti, ljepote, neplodnosti, lišiti ga spola.

Danas slavimo “prijenos” iz tih kraljevstava tmina u “kraljevstvo Sina, ljubavi svoje.” “Prijenos” znači drukčije stajanje u svijetu ( “prenese”, grč. μετέστησεν od μεθίστημι: “stajanje na drugom mjestu”) Tko vjeruje u Isusa Krista, ne može više isto stajati u svijetu, i duhom i tijelom. Njegovo je stajanje sada određeno “Sinom i njegovom ljubavlju” (agape) To podrazumijeva živjeti od Sina, Isusa Krista i njegove ljubavi: duh svoj i tijelo podrediti Sinu i njegovoj ljubavi, prožeti ih sinovski i u ljubavi. On treba kraljevati nama, samo on, njegova «agape», i ništa više.

Možda nam se čini da je to preteško, da smo previše pribijeni na križevima ovoga svijeta, da je “prijenos” više nemoguć. No, zato nas tješi dobri razbojnik: »Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.» Koje li ponizne i veličanstve molbe, koje li duboke i nježne žudnje! Te su ga riječi, koje je mogao izgovoriti samo pred Kristom Kraljem, već «prenijele» iz vlasti tame u kraljevstvo «Sina, ljubavi svoje.»

I mi smo pozvani, kao razbojnici, da baš kao razbojnici, da tako danas ponizno molimo Gospodina da na se sjeti. I čim to izgovaramo, već smo kod njega, već se u nama događa: »Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!«

 

Ivica Raguž