Novi teološki pogled dr. Ivice Raguža o Papi iznenađenja

Datum objave: 14. svibnja 2015. Aktivnosti

– „Ovaj je papa Franjo zaista papa iznenađenja. Ne odgovara ni konzervativnima, a ni progresistima. Konzervativni bi htjeli mir, da sve ostane po staromu, utabanom, a progresisti bi htjeli brze reforme. Kakav je to papa? Neki tvrde da se razmeće skromnošću, nepotrebnim stilom, dok s druge strane zbunjuje i liberalne krugove Katoličke Crkve, a zbunjuje i njegova medijska popularnost. Je li to dobro ili nije“, upitao je teolog prof. dr. Ivica Raguž, dekan KBF-a u Đakovu, uvodeći u teološko promišljanje o „velikom Papi“ kako je papu Franju nazvao u predavanju „Franjo – papa iznenađenja“. Riječ je o  predavanju održanom u ciklusu tribina u Klubu knjižare Nova gdje je Raguž ponudio svoje viđenje teološkog profila Pape i u kontekstu četiriju označnica njegova pontifikata (novost prakse, milosrđe kao konkretna ljubav, argentinska teologija oslobođenja, vizija Crkve i društva, ne više kao kružnice, nego poliedra, kao Crkve pastoralnog obraćenja) Raguž je govorio o novoj Papinoj enciklici Laudato sii’ (Hvaljen budi) čiji je talijanski naslov uzet iz hvalospjeva „Pjesme brata Sunca“ sv. Franje Asiškog. Papa Franjo 18. lipnja će predstaviti tu novu encikliku posvećenu ekološkim pitanjima u kojoj se govori o stvaranju i ekologiji te aktualna enciklika nije „enciklika o zaštiti okoliša“ već dokument koji se u šest poglavlja obraća svim ljudima (vjernima i nevjernima). Naglasak je, ističe Raguž, stavljen na: ono što se događa u našoj kući (onečišćenje, odbacivanje, zagrijavanje, utjecaj ekološke4 svijesti na oblikovanje gradova…), evanđelje stvaranja (svijet nije priroda nego Božje stvorenje; Kristov pogled), ljudski korijen ekološke krize, integralna ekologija, orijentacija i djelovanje (internacionalna politika, odgajanje za savez između čovječanstva i okoliša) te (u šestom poglavlju) odgoj i ekološka duhovnost (promjena stila življenja).

Izlaganje uglednog teološkog mislioca na osječkoj tribini organizirali su Ivica Vuletić i dr. Ružica Pšihistal, u ime Kluba knjižare Nova i Udruge katoličkih intelektualaca čiji je prvi predsjednik bio Ivica Raguž.

Tekst i fotografije: Nevenka Špoljarić