O nama

Udruga katoličkih intelektualaca osnovana je u Osijeku 2006.  s ciljem evangelizacije kulturom, čuvanja, promicanja i razvitka kršćanskoga vjerskoga i kulturnoga identiteta, kršćanske etike i katoličkog nauka u hrvatskome društvu.

Sukladno ciljevima, Udruga djeluje na području duhovnosti, kulture, umjetnosti, znanosti, crkvenoga i javnoga života.

U otvorenosti prema svim misaonim, znanstvenim i kulturnim nastojanjima u službi čovjeka, Udruga nastoji pridonijeti ukorjenjivanju kršćanske vjere i kršćanskih vrjednota u suvremenu kulturu te javnim istupima artikulirati duhovne, intelektualne i kulturne potrebe građana kršćanskoga svjetonazora, kao i svih ljudi dobre volje, a u novije vrijeme se upustila i u izdavačku djelatnost.

Udruga djeluje pod pokroviteljstvom Đakovačko-osječke nadbiskupije. Zaštitnik je Udruge sv. Augustin.

Đakovačko-osječka nadbiskupija
Osijek, J. J. Strossmayera 58

 

U evanđeoskome duhu služenja
K razvijanju kršćanskoga vjerskog i kulturnog identiteta
I dijalogu sa svim ljudima dobre volje

Udruga katoličkih intelektualaca © 2018.