Sopranistica Kristina Owais Izvodi Duhovnu Skladbu Na Duhovnoj Obnovi U Osijeku, 13.3.24.

Datum objave: 22. ožujka 2024.

Sopranistica Kristina Owais Izvodi Duhovnu Skladbu Na Duhovnoj Obnovi U Osijeku, 13.3.24.