Mons.dr. Vladimir Dugalić Otvara Predstavljanje Uvodnom Dobrodošlicom,Vikarijat Osijek,21.5.19.

Datum objave: 24. svibnja 2019.

Mons.dr. Vladimir Dugalić Otvara Predstavljanje Uvodnom Dobrodošlicom,Vikarijat Osijek,21.5.19.