Molitveni Početak Predstavljanja Zbornika,Vikarijat Osijek,21.5.19.

Datum objave: 24. svibnja 2019.

Molitveni Početak Predstavljanja Zbornika,Vikarijat Osijek,21.5.19.