Liturgijsko čitanje Na Misi, Branimir Kurmaić, UKI, 29.8.22.

Datum objave: 1. rujna 2022.

Liturgijsko čitanje Na Misi, Branimir Kurmaić, UKI, 29.8.22.