Meditacije

Evanđeoska pravednost

»Ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko«. Ove su riječi na svoj način sažetak evanđeoskog ulomka koji danas promatramo. Makar

Bog se ne umara za nama

»Svaka je riječ u svetom Pismu prije dar nego zahtjev« (Evangelii Gaudium 142), kaže Papa Franjo u Apostolskoj pobudnici Radost evanđelja. Zahtjev za obraćenjem na koje nas Isus poziva, najprije je dar

O soli

Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.« “Ti

Kršćani kao istinski “communicantes”

“Braća bijahu postojanau nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama.” Četirima riječima sv. Luka opisuje prvu kršćansku zajednica: nauk apostolski, zajedništvo, lomljenje kruha i molitve. “Nauk apostolski” jest Božja

Mirno srce i “veća djela”

“Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U domu Oca mojega ima mnogo stanova.” Srce se naše uznemiruje zbog brige za sebe. Brinemo se

Biti jednaki anđelima

“Djeca se ovog svijeta žene i udaju. No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju. Zaista, ni umrijeti više ne mogu:

Zapovijed ljubavi

Isusova zapovijed učenicima „Ljubite jedni druge“ (Iv 15, 17), dana je u analogijskome nizu s drugim dvjema ljubavima ostvarenima u punini: ljubavi Oca prema Sinu i ljubavi Isusa prema učenicima

Molitva i patnja

Kršćanstvo je jedina religija koja je ponudila racionalno i pravo objašnjenje patnje.  Najsnažnije o patnji progovorio je sam Bog u svome Sinu Isusu Kristu, pa svi mi koji volimo Krista,

Spremnost na žrtvu

Odabir ovog teksta isusovca John Hardona potaknut je mislima pape Franje o obitelji, koji u novoj apostolskoj pobudnici o braku i obitelji spominje baš našu nespremnost na služenje, žrtvu i

Ogovaranje

Živjeti u svijetu koji uživa ogovarati, znači ne poznavati grijeh ogovaranja. Ogovaranje nije jedan grijeh, on obuhvaća cijeli raspon grijeha i spada u kršenje 8. Božje zapovijedi. Prvi grijeh u

Načitanije

Najnovije