Izborna skupština Udruge

OSIJEK – Udruga katoličkih intelektualaca u Osijeku izabrala je novo vodstvo na redovnoj Izbornoj skupštini održanoj 5. travnja u Pastoralnom centru  Nadbiskupskog vikarijata Osijek. Nakon zajedničke molitve koju je predvodio UKI-jev duhovni asistent vlč. Vladimir Sedlak, susret je dobrodošlicom otvorila dr. Ružica Pšihistal, a radni je dio Izborne skupštine vodio Ivica Završki, dipl. iur. te je (poslije jednoglasnoga prihvaćanja izvješća radnih tijela, potom razrješnice) izabrano novo vodstvo Udruge. Nakon dvije godine vodstva UKI-ja, ponovno je za predsjednicu jednoglasno izabrana dr. Ružica Pšihistal, dok su članovi predsjedništva: Maja Bubalo, Miriam Goll, Josip Nađ, Jelena Pavlić (tajnica), Nevenka Špoljarić, Domagoj Tomas, Ivica Vuletić i Ivica Završki.

UKI je izabrao i Nadzorni odbor (Miljenko Brekalo, Ante Grubišić, Vjekoslav Janković, Tone Papić, Lidija Perić), Sud časti (Marko Lukić, Mijo Perić, Vladimir Sedlak) i likvidatora odvjetnika Dubravka Marjanovića. Izvješćujući o dosadašnjemu radu Pšihistal je uvodno zahvalila članstvu za suradnju podsjetivši na niz aktivnosti ostvarenih od izvanredne Skupštine (25. ožujka 2015.) do danas. Uz redovite mjesečne susrete članstva koje se u Vikarijatu Osijek okuplja uz razmatranje o aktualnom evanđeoskom ulomku, UKI je tijekom godina održavao sjednice tijela Udruge, izrađen je novi Statut koji je odobrila mjesna Crkva sa metropolitom i đakovačko-osječkim nadbiskupom mons. dr. Đurom Hranićem i stautarne su promjene upisane (1. rujna) u Uredu državne uprave Osječko-baranjske županije. Krajem prosinca 2016. održana je UKI-jeva godišnja sjednica Skupštine, sva je dokumentacija ažurirana kao i mrežna stranicu koju vode Miriam Goll i Ružica Pšihistal. Među brojnim aktivnostima, UKI je sudjelovalo na NetUp konferenciji u Mariji Bistrici, održao godišnje duhovne obnove članstva uz vodstvo duhovnog asistenta Sedlaka i dr. Arkadiusza Krasickog, CSSp, sudjelovao u Jubilejskom hodočašću udruga i pokreta Đakovačko-osječke nadbiskupije u Đakovu 1. listopada 2016., te u jednodnevnom duhovno-edukacijskom programu u Karlovacu u Nacionalnom svetištu sv. Josipa… Među djelatnostima Udruge u javnom kulturnom i crkvenom životu zapažena su, među dvadesetak događaja, predavanja, tribine i predstavljanja knjiga u povodu značajnijih događaja u životu Crkve, koncerti, predstave te ciklusi korizmenih i adventskih susreta održani sa značajnim pojedincima, umjetnicima i udrugama. Također, UKI surađuje sa: STV-om (uz gostovanje M. Goll, predstavljanje knjiga u izdanju nakladničkih kuća Verbum i Kršćanske sadašnjosti), Slavonskim radijom (u emisiji Izvor istine, nedjeljom u 21 sat), s osječkim ogrankom Matice hrvatske, sa Zakladom p. Johna A. Hardona (www.therealpresence.org/archives/Christian_spirituality) čije tekstove prevodi M. Goll, dok je Nevenka Špoljarić zadužena za UKI-jev medijski apostolat. Naposljetku skupštine Sedlak je pohvalio zajedništvo i angažman čestitajući izabranima, poglavito predsjednici Pšihistal,  te zazvao Božji blagoslov i zagovor sv. Augustina (zaštitnika Udruge). „Hvala za ukazano povjerenje koje je priznanje  dosadašnjem radu. U budućem radu očekujem još više vaših ideja i angažman kako bismo u sveučilišnom Osijeku, gradu kulture, zajedništvom ostvarivali evangelizaciju kulturom“, kazala je Pšihistal. Inače, UKI je osnovan 2006., u svom skraćenom nazivu UKI sažima djelatnost u poruci: U evanđeoskome duhu služenja, K razvijanju kršćanskoga vjerskog i kulturnog identiteta I dijalogu sa svim ljudima dobre volje. Više o aktivnostima dostupno je na web-stranici: UKI.HR.

Tekst i fotografija: Nevenka Špoljarić

UKI Osijek,29.3.2017.Predsjednica UKI-ja dr. Ružica Pšihistal tijekom Skupštine,Osijek,29.3.17.