Molitva i patnja

Kršćanstvo je jedina religija koja je ponudila racionalno i pravo objašnjenje patnje.  Najsnažnije o patnji progovorio je sam Bog u svome Sinu Isusu Kristu, pa svi mi koji volimo Krista, volimo ga od betlehemskih jaslica do osuđenog i razapetog na križu. Svi koje vole Boga, utjelovljenoga u Kristu, neće bježati od patnje, nego će je, … više

Pisanje i duhovni život

Fr.  John A. Hardon Malo ljudi poima koliko je važno zapisivanje u duhovnom životu. Već je sv. Augustin  otvoreno priznao da je on „jedan od onih koji  je pisao jer je napredovao, a opet pisanjem je dalje napredovao“ u svom duhovnom životu  (Pismo 143). Pisanje hvale sve mudre izreke raznih naroda. Prava nadarenost je pisati … više