Ignacijeve vježbe u svakodnevnom životu

Sv. Ignacije je tijekom svoga života zagovarao provedbu duhovnih vježbi u privatnosti svog doma, u trajanju od mjesec dana. Prije nego se odlučimo provesti duhovne vježbe, moramo biti spremni tijekom 30 dana, od večeri prije prvog dana do jutra tridesetog dana, iznaći vrijeme za Krista. “Duhovne vježbe”, napisao je sv. Ignacije tijekom 10 godina, od … više

Pastir poznaje svoje i oni poznaju njega

Kada Isus preuzima iz Staroga zavjeta pastirski naslov za svoje poslanje, on mu dopunjuje i usavršuje smisao. Isus je poseban Pastir po posebnom prisnom odnosu s Ocem koji ga posla da nikoga od onih koje mu je dao ne izgubi (Iv 6, 39). Iz punine ljubavi Oca i Sina, označenoj kao uzajamno poznavanje (Iv 10, … više

Kuća na stijeni

U dvjema prispodobama iz Matejeva evanđelja (Mt 7, 24-27) Isus slikovito opisuje dvije skupine vjernika. Čovjek koji gradi kuću na stijeni označuje vjernika koji sluša i izvršava Njegove riječi, dok onaj koji gradi kuću na pijesku označuje vjernike koji ostaju na razini pasivnih slušatelja. Antiteza slika pojačana je i verbalnom oprjekom: jedan je čovjek mudar, … više