Sretan Božić!

Datum objave: 28. prosinca 2019. Meditacije

I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine. (Iv 1, 14)