Godišnja skupština 2017./ 2018.

Datum objave: 23. travnja 2018. Aktivnosti

OSIJEK – Udruga katoličkih intelektualaca u Osijeku održala je 31. siječnja u Vikarijatu Osijek redovnu Godišnju skupštinu na kojoj je izviješćeno o radu tijekom protekle godine i financijskom poslovanju te predočen plan aktivnosti i financijski plan za 2018. godinu. Udruga djeluje od 2006. godine sa prvim predsjednikom izvan. prof. dr. sc. Ivicom Ragužem i danas, uz vodstvo prof. dr. Ružice Pšihistal, UKI-jev je angažman sažet u poruci: U evanđeoskome duhu služenja, K razvijanju kršćanskoga vjerskog i kulturnog identiteta I dijalogu sa svim ljudima dobre volje.

Nakon uvodne molitve, predsjedateljica Skupštine Miriam Goll izvijestila je o volonterskim aktivnostima tijekom protekle godine, a među događajima su hodočašće članstva, uz vodstvo duhovnog savjetnika vlč. Vladimira Sedlaka, u Svetište Gospe od Utočišta u Aljmaš te duhovna obnova sa euharistijskim slavljem koje je predslavio vlč. Ivica Raguž. „Djelatnosti Udruge na kulturnom i crkvenom području obuhvatile su korizmene susrete (Robert Kurbaša izveo je monodramu Ispit savjesti Tina Ujevića), prikazan je autorski projket Antonije Šašo – lutkarska predstava Prva priča, akademik Josip Bratulića predavao je o „Kršćanstvu i hrvatskoj kulturi“, prof. dr. sc. Anđelko Akrap o „Demografskim trendovima u Hrvatskoj“) i adventske susrete (glazbeno-književna večer „Milosne kiše“ uz gostovanje don Antona Šuljića, Olivere Baljak i Aleksandra Valenčića, susret sa dr. sc. Michaelom Yagom i „O svetom aramejskom jeziku“, tribina „Žena u Crkvi“ sa s. Veronikom Milom Popić i s. Blankom Vrdoljak). Među ostalim aktivnostima održano je predstavljanje knjige Peto Evanđelje, surađivali smo sa Televizijom Slavonije i Baranje, predstavljali kršćanske knjige na radiju i televiziji u posebnim emisijama, surađivali sa Institutom za novu evangelizaciju Sv. Ivan Pavao II., ogrankom Matice hrvatske u Osijeku i sa Zakladom p. Johna A. Hardona, dok je medijsko praćenje povjereno Nevenki Špoljarić, a događaje smo organizirali u suradnji sa Klubom knjižare Nova i spomenutim Institutom“, izvijestila je Goll.

Govoreći o planu rada za tekuću godinu, uključujući redovne susrete Udruge (posljednje srijede u mjesecu u Vikarijatu Osijek), Pšihistal je predložila niz aktivnosti koje je prihvaćene: duhovne obnova članstva (uz blagdan Duhova i spomendan zaštitnika UKI-ja sv. Augustina), godišnje hodočašće u listopadu 2018.), ažuriranje i redizajn mrežnih stranica (zadužen Branimir Kurmaić), proširenje članstva i suradnja (sa Institutom za novu evangelizaciju Sv. Ivan Pavao II., katoličkim laičkim i crkvenim udrugama, kulturnim i znanstvenim ustanovama i udrugama – Matica hrvatska i dr., medijima), a nastavlja se organiziranje korizmenih i adventskih susreta (kazališne priredbe, koncerti, okrugli stol, projekcije filmova, tribine/predavanja i predstavljanje knjiga). Skupština je prihvatila održavanje novih aktivnosti, a to su: duhovno-edukacijske radionice za mladež u Vukovaru uz vodstvo Žakline Kurmaić u župi Sv. Filipa i Jakova, izdavaštvo (objavljivanje romana B. Kurmaića: Dva mjeseca za vječnost, i publikacije: 12 godina UKI-ja). Članstvo je sudjelovalo u radu predlažući konkretne programe od kojih će prvi biti ostvareni u korizmi uz gostovanja pomno biranih gostiju, ansambala i autoriteta kršćanskoga djelovanja. Skupština je zaključena molitvom koju je predvodio duhovni savjetnik Sedlak, a druženje je nastavljeno uz okrijepu.

Tekst i fotografija: N. Špoljarić