„Krist, nada naša“ braće Domagoja i Krešimira Jakumetovića

Datum objave: 20. ožujka 2018. Galerija