UKI na duhovnoj obnovi u Svetištu sv. Josipa u Karlovcu

Datum objave: 14. studenoga 2016. Galerija