Što nam je govorio sv. Ivan Pavao II. hodajući Hrvatskom

Hrvatskom je tri puta hodao svetac, svetac kojeg smo upoznali, dotaknuli, štovali i za njim tako plakali, a on nas je sve pozvao k sebi, u nebo. Ovaj tjedan... više...

Anđeli čuvari – Trebaju li vjerniku tjelohranitelji

Ponekad kada naš zemljani hod oteža, kada se utapamo u „dolini suza“, moramo znati da od trenutka rođenja uz nas hoda, samo nama dodijeljeni tjelohranitelj, anđeo čuvar. Naš anđeo... više...

Misao dana

Bože sačuvaj da bih se ičim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu. (Gal 6, 14)

Pondus meum amor meus; eo feror, quocumque feror.
Moja je težina ljubav, ona me nosi kamo god sam nošen.

sv. Augustin, zaštitnik Udruge

Kroji li Bog naše križeve?

„Poradi vašega odgajanja trpite. Bog s vama postupa kao sa sinovima: a ima li koji sin kojega otac stegom ne odgaja?“ (Heb 12,7) Živimo... više...

Budi volja tvoja

„Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani“. ( Rim 8,... više...

Kršćanska mistika

John Hardon, Ukazanja i vidioci Na samom početku pojasnimo definiciju ukazanja, što je ukazanje? Rječnik stranih pojmova pojašnjava da je to viđenje nekoga ili... više...

Groza patnje

Svi smo pozvani na svetost rekao je sv. Ivan Pavao II., no na tom putu imamo dvije poznate prepreke; Sotonu i svijet. Svijet ćemo... više...

Kolumna

Majka Terezija u privatnim pismima

Jedna je tajna skrivala sve o Majci Tereziji, Gonđi Agnezi Bojađijević (Gonxha Agnes Bojaxhiu). Bio je to mali „privatni“ zavjet, njezina besa Isusu: Ništa Mu ne odbiti, ostvariti sve želje Ljubljenoga, biti Njegova, izgorjeti do kraja. Što mi o tomu možemo reći? Trebamo li jednostavno zašutjeti.i prikloniti se mudrome savjetu: „O čemu se ne može više...